armata romana centenarul marii uniri

Pentru a putea înțelege mai bine evenimentele care au dus la Marea Unirea, în urma Marelui Război, este necesar să ne transpunem în realitatea vremii.

În cele ce urmează, vom prezenta două apeluri pe care Regele Ferdinand le-a făcut către Armata Română la finele lui 1918, în contextul în care visul reîntregirii și al Marii Uniri era atât de aproape.

O ultimă bătălie

Așadar, ne aflăm la finalul Primului Război Mondial când înfrângerea armatei germane era inevitabilă. Trupele germane erau încă prezente pe teritoriul românesc, asta după ce la sfârşitul anului 1916, Bucureştiul a fost ocupat, iar mai apoi o mare parte a teritoriului României a căzut sub ocupaţie germană.

În condițiile în care majoritatea hainelor de ostași fuseseră îmbrăcate de țărănime sub promisiunea împroprietăririi, reformei agrare și a idealului Unirii, Regele Ferdinand I mobilizează poporul pentru o ultimă luptă victorioasă de eliberare.

Manifestele regale de mobilizare sunt preluate din ziarul Drapelul, numărul 122, 1918. Drapelul. Organ național politic, apare la Lugoj la început bisăptămânal, apoi, din 1907, de trei ori pe săptămână. Ulterior, din 1919, Drapelul devine cotidian.

A venit timpul, „vitejii Mei ostași”

Astfel, Regele Ferdinand se adresa ostașilor români prin următorul mesaj, cerându-le o ultimă bătălie pentru idealul Unirii:

„Ora mult așteptată de toată suflarea românească și în deosebi de voi, vitejii Mei ostași, a sunat în sfârșit, după lunga și dureroasa așteptare.

Trecerea trupelor aliate peste Dunăre ne impune ca o sfântă și patriotică datorie să luăm iarăși arma în mână, ca să isgonim împreună cu ele pe vrăjmașul cutropitor din țară și să aducem liniștea populației asuprite.

Regele vostru vă cheamă din nou la luptă, ca să înfăptuiți visul nostru de atâtea veacuri: UNIREA TUTUROR ROMÂNILOR, pentru care în anii 1916-1917 ați luptat cu atâta vitejie. Sufletele celor căzuți pe câmpul de onoare vă binecuvântează pentru această ultimă sforțare. Privirile credincioșilor noștri aliați sunt îndreptate cu dragoste și încredere spre Țara noastră și fiii ei.

Camarazii noști de arme din biruitoarele armate franceze și engleze cari vin în ajutorul vostru, cunosc vitejia voastră de la Oituz, Mărăști și Mărășești.

Arătați-le că timpul de așteptare nu a putut să slăbească brațul ostașului român. Frații noștri din Bucovina și din Ardeal vă cheamă pentru această ultimă luptă ca prin avântul vostru să le aduceți eliberarea din jugul străin. Biruința e a noastră și viitorul va asigura întregului Neam Românesc viață pajnică și fericită.

Înainte deci cu vitejia strămoșească! Dumnezeu e cu noi!

 

centenarul marii uniri

„Suferințele Neamului Românesc” se apropie de sfârșit. Idealul Unirii, tot mai aproape

În al doilea manifest regal, Regele Ferdinand le cerea românilor, într-un moment în care întregul mapamond era secătuit de anii Marelui Război, să lupte alături de aliații din Antantă după ce aceștia vor trece Dunărea. Participarea la eliberare era foarte importantă, nu doar prin prisma tratetelor de pace ce vor avea loc, dar ea juca un rol important și în mentalul colectiv.

„Când la 14 August 1916 v-am chemat la luptă pentru desrobirea fraților noștri, am avut credința nestrămutată că dreptatea cauzei noastre va birui și că isbânda va fi de partea puternicilor Aliați de care ne legam soarta.

Deși neînvinse și însuflațite de cel mai bărbătean avânt, armatele noastre înconjurate de vrășmași de toate părțile, prin prăbușirea Rusiei, au fost silite iarna trecută, să întrerupă lupta pe care Aliații noștri au urmat-o cu atâta hotărâre și cu atâta glorie.

Azi fiindu-ne iarăși cu putință să unim oștile noastre cu cele alea Aliaților, suntem datori să reintrăm în luptă alături de ei, pentru ca tot împreună cu ei să mergem la biruința definitivă care ne va aduce roadele întregi ale jertfelor și vitejiilor noastre.

Români,

Suferințele Neamului Românesc atât de greu încercat, în cursul veacurilor, sunt pe sfârșit.

În clipa în care Aliații trec Dunărea și ne putem regăsi lângă ei ca să isgonim pe inimicul care de doi ani încalcă și jefuește pământul strămoșesc, sunt încredințat, că veți răspunde chemării mele cu aceeași dragoste de țară și că România va vedea împlinindu-se visul de veacuri al neamului nostru: Unirea tuturor Românilor liberi și uniți.

O viață sănătoasă și puternică se asigură întregului popor român. Copiii copiilor noștri vor binecuvânta străduințele voastre și vor slăvi pe cei ce s-au jertfit pentru idealul neamului. Cu Dumnezeu înainte!”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *